Aktiviteter

Bestyrelsen vil opfordre til at melde ud med aktiviteter, der arrangeres i afdelingen. Husk at indhente administrationens accept, hvis det foregår uden for egen bolig.

Hver sensommer afholdes afdelingsmøde, hvor du kan påvirke afdelingens dagligdag.

23.06.2019  Vi har oplevet periodiske fejl på udelamperne, der har været aften/nætter hvor det har været uden lys, det er nu under reparation.
Der er en del fejl i de nye udendørs lamper, monteret forkert. Derfor er der nogle, hvor glasset er afmonteret for rettelse af fejlene.

                  Fejlene på installationen.
                       1. At kappen på kablerne i er ført ind i lamperne.
                       2. At kablerne ikke er ført igennem lamperne i hvert sit hul.
                       3. At der ikke er tyller i hullerne.
                       Dette medfører at lamperne ikke er ip 44, at der er skader på inderlederene hvilket medfører 
                       afledning til jord.

25.03.2019 Kommende arbejder i afd. Se udsendte Skr.

14.03.2019 Vandsag. Se udsendte Skr.

08.01.2019 Mandag d. 14.01.2019 påbegyndes udskiftning af udvendige lamper i udhæng og indhak. Udskiftningen sker grundet dårlig kvalitet og rust. Prøvelamper kan se ved nr. 17.

19.12.2018  Grønne affaldsposer til madaffald, kan afhentes ved viceværternes gamle kontor. Hvis der ikke er nogen, vil der stå en kasse med poserne i tidsrummet 0700 – 1500.

10.12.2018  Efterhånden som der bliver lagt grus på de nyetablerede parkeringspladser og afspærringen er fjernet, må de tages ibrug selvom de endnu ikke er asfalteret.

04.12.2018 Arbejdet med at forbedre TV/internetsignalet i boligerne startes 11 januar 2019. Se tidsplan

10.09.2018 Asfaltering: der er planlagt asfaltering og nye trafikdæmpninger på afdelingens 2 stikveje i 2019

25.04.2018  Fremtidig leverandør af tv og bredbånd i afdelingen blev efter urafstemningen  YouSee.